Lee Thompson

Ganwyd a magwyd Lee yng Ngogledd Cymru, gan fynychu Ysgol Uwchradd Prestatyn lle bu’n brif fachgen yn ei flwyddyn olaf. Penderfynodd Lee aros yng Nghymru i wneud ei astudiaethau pellach, gan astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Graddiodd yn y cwrs gradd yn 2010 ac aeth ymlaen i gwblhau’r Cwrs Practis Cyfreithiol yn Aberystwyth flwyddyn yn ddiweddarach.

Ar ddechrau 2012, ymunodd Lee â’r cwmni fel cyfreithiwr dan hyfforddiant ac ym mis Ionawr 2014, cymhwysodd fel cyfreithiwr. Mae’n magu profiad ym mhob maes cyfreithiol.

Rhai o brif ddiddordebau Lee yw cerddoriaeth, chwaraeon, celf a llenyddiaeth. Mae’n frwd iawn dros gael pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon ac mae wedi cael profiad o gyflwyno sesiynau hyfforddi pêl-droed mewn Ysgolion Cynradd.