Prynu a Gwerthu Eich Cartref

Prynu tŷ yw’r buddsoddiad mwyaf y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud ac, oherwydd hyn, mae angen cyfreithiwr y gallwch ymddiried ynddo – cyfreithiwr sy’n gweithio er eich budd chi. Ni yw un o’r ychydig gwmnïau yng Nghymru a Lloegr sydd wedi ennill Achrediad Cynllun Ansawdd Trawsgludo gan Gymdeithas y Cyfreithwyr.

“Mae’r Cynllun Ansawdd Trawsgludo’n darparu safon ansawdd cydnabyddedig ar gyfer gwaith trawsgludo preswyl.”

Cymdeithas y Cyfreithwyr
Mae ein gwasanaeth trawsgludo wedi’i lunio mewn modd sy’n ystyried y cleient. Mae gennym gyfreithwyr profiadol sy’n arbenigo mewn gwaith trawsgludo. Wrth i Aberystwyth brysur ddatblygu fel canolbwynt Ceredigion, rydym wedi gweithio ar ran prif ddatblygwyr yr ardal a thros gannoedd o unigolion. Felly, p’un ai’r ydych yn prynu eiddo hen neu newydd, ni yw’r cwmni perffaith i weithredu ar eich rhan. Fe wnawn ni’r holl drefniadau a’r gwaith gweinyddol er mwyn ei gwneud hi mor haws â phosibl i chi ddod yn berchenogion cyfreithiol.

Gallwn ni eich sicrhau chi y byddwn yn cysylltu â chi ar bob cam o’r broses brynu neu werthu a byddwn bob amser wrth law i ateb unrhyw gwestiynau dros y ffôn a thrwy e-bost.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth o safon i chi am gost resymol. Byddwn yn cynnig cyfweliad cyntaf am ddim, lle byddwn yn esbonio’r holl gamau yn y broses trawsgludo a’r gost. Gallwn ddarparu amcangyfrifon dros y ffôn a thrwy e-bost neu bost. I gael manylion, ffoniwch ni neu gyrrwch eich manylion atom trwy ein ffurflen ymholi gyfrinachol.

Gellir gweld proffiliau ein tîm trawsgludo ar ein tudalennau Proffil Cyfreithwyr.