Catherine Byers

Cafodd Catherine ei geni a’i fagu yn Aberystwyth, yn ddiweddarach astudiodd y gyfraith gyda chyfraith yr Almaen ym mhrifysgol Birmingham a Bayreuth yn Bavaria.

Cymhwysodd Catherine fel cyfreithiwr yn 2004 ac ymunodd â swyddfa chwmni cyfraith fasnachol ym Mirmingham. Tra oedd yno, bu’n arbenigo mewn cyfraith gorfforaethol, gan gynghori ar gwerthu a phrynu busnes, cyd-fentrau a materion cyfraith cwmnïau cyffredinol. Ymgymerodd hefyd â secondiadau i ddau gleient corfforaethol mawr.

Wedi hynny, ymunodd Catherine â chwmni cyfraith ryngwladol yn y swyddfa Stuttgart, lle bu’n arbenigo mewn trafodion corfforaethol rhyngwladol. Tra oedd yno, cymhwysodd hefyd fel cyfreithiwr yn Yr Almaen. Symudodd wedyn i swyddfa’r cwmni ym Moscow, lle canolbwyntiodd ar drafodion rhyngwladol yn y diwydiant olew a nwy.  Yn ystod y cyfnod hwn, cymerodd gyfnod sabatical hefyd i ennill gradd Meistr cyfreithiol o’r Ganolfan Ynni, Petrolewm a Chyfraith a Pholisi Mwynau ym Mhrifysgol Dundee.

Ar ôl nifer o flynyddoedd, dychwelodd Catherine i’r DU i ymuno â chwmni cyfreithiol yn Llundain, yn eu hadran cyfraith ynni.

Dychwelodd Catherine i Aberystwyth ac ymunodd ag Alun Thomas &John yn 2021. Mae bellach yn cynghori ar drafodion eiddo preswyl a masnachol a materion cleientiaid preifat, yn ogystal â pharhau i gynghori ar faterion corfforaethol.

Mae Catherine yn siarad Almaeneg rhugl, a Chymraeg fel ail iaith. Mae ganddi hefyd rywfaint o Rwsiaidd.

Mae Catherine yn chwarae’r ffidil ac yn aelod o gerddorfa Philomusica Aberystwyth. Mae hi hefyd yn canu gyda chorau amrywiol, ar ôl canu gyda chorau ieuenctid cenedlaethol Cymru a Phrydain Fawr pan yn iau. Mae hi hefyd yn arddwr brwd ac yn mwynhau cerdded a cheisio chwarae golff.