Gorfforaethol

Mae gennym brofiad eang mewn materion cyfraith gorfforaethol, a gallwn roi cyngor ar bob un o’r canlynol:

  • Gwerthu a phrynu busnes, gan gynnwys cynghori ar y broses diwydrwydd (h.y.. yr archwiliad  cyfreithiol  cyn  prynu  busnes),  paratoi  a  negodi’r  cytundeb  gwerthu  a phrynu a dogfennau ategol, a delio â materion ôl-gwblhau.
  • Sefydlu  cwmnïau,  gan  gynnwys  cofrestru’r  cwmni,  sefydlu  ei  gyfarwyddwyr  a’i gyfranddalwyr, a drafftio dogfennau cyfansoddiadol pwrpasol os oes angen.
  • Paratoi a thrafod cytundebau cyfranddalwyr a phartneriaeth.
  • Materion   llywodraethu   corfforaethol   cyffredinol,   megis   materion   cyfran   a throsglwyddiadau, a phenodi a diswyddo cyfarwyddwyr.

Mae ein gwaith corfforaethol yn cael ei wneud yn bennaf gan Catherine Byers, a dreuliodd flynyddoedd  lawer  yn  gweithio  mewn  gwahanol  gwmnïau  cyfreithiol  cenedlaethol  a rhyngwladol ar drafodion corfforaethol ar raddfa fawr.

Mae corfforaethol yn cael ei drin gan: