Awel H. Jones LL.B. (Wales)

Gafodd Awel ei ddwyn fynnu yn Nolgellau a graddiodd o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd yn y Gyfraith yn 2014. Mi aeth hi ymlaen i gael diploma graddedigion fewn arfer cyfreithiol o Guildford cyn dychwelwyd yn ôl i Aberystwyth. Pan symudodd i Aberystwyth cyflawnodd ei chontract hyfforddi gyda cwmni lleol ac ymgymhwysodd ym mis Mai 2019. 

Ymunodd Awel ac Alun Thomas & John yn Orffennaf 2020 ble mae’i yn arbenigo mewn trawsgludo preswyl a fasnachol ynghyd a materion preifat. Mae Awel yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn gallu cynghori chlient yng Nghymraeg a Saesneg.

Mae Awel yn ddarllenwr brwd ac yn mwynhau’r awyr agored a ‘paddleboarding’.