Corfforaethol

Mae gennym brofiad eang mewn materion cyfraith gorfforaethol, a gallwn roi cyngor ar bob un o’r canlynol:

  • Gwerthu a phrynu busnes, gan gynnwys cynhori ar y broses diwydrwydd (h.y..yr archwiliad cyfreithiol cyn prynu busnes), paratoi a negodi’r cytundeb gwerthu a phrynu a dogfennau ategol, a delio â materion ôl-gwblhau.
  • Sefydlu cwmnïau, gan gynnwys cofrestru’r cwmni, sefydlu ei gyfarwyddwyr a’i gyftanddalwyr, a ddrafftio dogfennay cyfansoddiadol pwrpasol os oes angen.
  • Paratoi a thrafod cytundebau cyfranddalwyr a phartneriaeth.
  • Materion llywodraethau corfforaethol cyffredinol, megis materion cyfan a throsglwyddiadau, a phenodi a diswyddo cyfarwyddwyr.

Mae ein gwaith corfforaethol yn cael ei wneud yn bennaf han Alun Thomas, Richard John a Patrick Lewis.