Landlord a Thenant

Problemau gyda thenantiaeth?

Mae’r gyfraith sy’n ymwneud â landlord a thenant yn un cymhleth ac yn un sydd angen cyngor arbenigol er mwyn osgoi’r peryglon.

Mae gan Alun Thomas a John brofiad o fynd i’r afael â thenantiaethau a lesoedd masnachol. Rydym yn cynrychioli landlordiaid a thenantiaid, a, chan fod Aberystwyth yn dref brifysgol, mae gennym gryn dipyn o brofiad o ddelio â thenantiaethau myfyrwyr.

P’un ai’r ydych angen cyngor ar delerau cytundeb tenantiaeth neu gyngor ar broblem sy’n ymwneud â thenantiaeth, gallwn ni helpu.

Am fwy o wybodaeth, gyrrwch eich manylion atom trwy ein ffurflen ymholiad gyfrinachol neu ffoniwch ni.

Mae’r bobl ganlynol yn gyfrifol am Landlord a Thenant: