Prynu a Gwerthu Eich Cartref

Prynu tŷ yw’r buddsoddiad mwyaf y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud ac, oherwydd hyn, mae angen cyfreithiwr y gallwch ymddiried ynddo – cyfreithiwr sy’n gweithio er eich budd chi. Ni yw un o’r ychydig gwmnïau yng Nghymru a Lloegr sydd wedi ennill Achrediad Cynllun Ansawdd Trawsgludo gan Gymdeithas y Cyfreithwyr.

“Mae’r Cynllun Ansawdd Trawsgludo’n darparu safon ansawdd cydnabyddedig ar gyfer gwaith trawsgludo preswyl.”

Cymdeithas y Cyfreithwyr
Mae ein gwasanaeth trawsgludo wedi’i lunio mewn modd sy’n ystyried y cleient. Mae gennym gyfreithwyr profiadol sy’n arbenigo mewn gwaith trawsgludo. Wrth i Aberystwyth brysur ddatblygu fel canolbwynt Ceredigion, rydym wedi gweithio ar ran prif ddatblygwyr yr ardal a thros gannoedd o unigolion. Felly, p’un ai’r ydych yn prynu eiddo hen neu newydd, ni yw’r cwmni perffaith i weithredu ar eich rhan. Fe wnawn ni’r holl drefniadau a’r gwaith gweinyddol er mwyn ei gwneud hi mor haws â phosibl i chi ddod yn berchenogion cyfreithiol.

Gallwn ni eich sicrhau chi y byddwn yn cysylltu â chi ar bob cam o’r broses brynu neu werthu a byddwn bob amser wrth law i ateb unrhyw gwestiynau dros y ffôn a thrwy e-bost.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth o safon i chi am gost resymol. Byddwn yn cynnig cyfweliad cyntaf am ddim, lle byddwn yn esbonio’r holl gamau yn y broses trawsgludo a’r gost. Gallwn ddarparu amcangyfrifon dros y ffôn a thrwy e-bost neu bost. I gael manylion, ffoniwch ni neu gyrrwch eich manylion atom trwy ein ffurflen ymholi gyfrinachol.

Gellir gweld proffiliau ein tîm trawsgludo ar ein tudalennau Proffil Cyfreithwyr.

Mae Prynu Eiddo yn cael ei drin gan: