Ein Lleoliad

Mae ein swyddfa ger canol tref Aberystwyth, hanner ffordd i lan Stryd y Porth Bach (Eastgate). Rydym y drws nesaf i Glwb y Ceidwadwyr. Mae’r maes parcio cyhoeddus agosaf 150 llathen i fyny’r ffordd am Eglwys San Mihangel. Mae gennym fynediad i’r anabl yng nghefn ein swyddfa – cysylltwch â ni os bydd angen y mynediad hwn arnoch i ddod i apwyntiad.

Crynfryn,
17 stryd Eastgate,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 2AR

I weld ein swyddfeydd, dilynwch y ddolen sydd yn y map isod i ddefnyddio golygfa stryd Google a throwch yr olygfa 45 gradd i’r chwith.