Cynllunio Ewyllysiau ac Etifeddiadau

Mae Alun Thomas a John yn cydnabod bod llawer o bobl yn osgoi gwneud ewyllys am eu bod nhw’n meddwl ei bod hi’n ffordd anodd, costus neu annymunol o’u hatgoffa am farwolaeth. Ond mewn gwirionedd, gall y gwrthwyneb fod yn wir. Mae ein cleientiaid wedi darganfod fod gwneud ewyllys yn syml, yn rhad ac yn rhoi tawelwch meddwl iddynt. Mae ein hadran ewyllysiau’n cynnig gwasanaeth cyflym a syml. Gallwn weld ein cleientiaid yn ein swyddfa neu yn eu cartrefi.

Weithiau, mae pobl o’r farn mai dim ond y cefnog sydd angen gwneud ewyllys. Nid dyma’r achos. Dylai unrhyw un sy’n pryderi am faterion teuluol wneud ewyllys. Gall pobl â phlant wneud ewyllys er mwyn penodi gwarcheidwaid. Gall pobl ag ystâd sy’n werth £325,000 neu fwy arbed treth etifeddiant i’w hanwyliaid trwy wneud ewyllys.

Gall y goblygiadau o fethu a gwneud ewyllys fod yn ddifrifol am mai’r gyfraith fydd yn pennu sut i rannu’r ystâd. Mewn sefyllfa o’r fath, gall hyn fod yn groes i’ch dymuniadau neu efallai na fydd yn diwallu anghenion eich teulu.

Am fwy o wybodaeth, gyrrwch eich manylion atom trwy ein ffurflen ymholiad gyfrinachol neu ffoniwch ni.
Gellir hefyd gweld proffiliau ein tîm ewyllysau a phrofiant ar ein tudalennau Proffil Cyfreithwyr.

Mae’r bobl ganlynol yn gyfrifol am Cynllunio Ewyllysiau ac Etifeddiadau: