Patrick Lewis

Cafodd Patrick ei eni a’i fagu yn Aberystwyth. Graddiodd gyda gradd yn y gyfraith o Brifysgol Caerdydd yn 2012 cyn mynd ymlaen i gwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol y Gyfraith ym Mryste yn 2013.

Ar  ôl  gorffen  ei  addysg  gyfreithiol  treuliodd  Patrick  nifer  o  flynyddoedd  yn  gweithio  fel  ‘paralegal’  i ddau gwmni cyfreithiol mawr yng Nghaerdydd a Bryste cyn iddo ddychwelyd i Aberystwyth i gwblhau ei  gontract  hyfforddi  gyda  chwmni  lleol,  Morris  &Bates,  gan  gymhwyso  fel  cyfreithiwr  yn  2019. Ymunodd ag Alun Thomas &John ym mis Chwefror 2022.

Mae Patrick yn arbenigio mewn trawsgludo preswyl a fasnachol ynghyd a paratoi ewyllysiau, profiant a phwerau atwrnai parhaol.

Yn ei amser sbar mae Patrick yn hoffi chwarae golff yn yr haf, teithio, darllen, gwneud ychydig o ‘DIY’ a helpu ei thad ar y fferm.